BIVP

integrované fotovoltaické panely do budov

V současné době se investuje do výstavby solárních elektráren města, budova s integrovaným solárním panel může využít více zdrojů, vhodně využít plochu a ušetřit místo. Zde městská budova, využívá BIPV. Fotovoltaická integrace do budov (BIPV)

1. může splňovat požadavky architektonické estetiky

Architektura BIPV je především budova. Je to architektovo umělecké dílo. Klíčem k jeho úspěchu je vnější vzhled budovy. V budově BIPV můžeme pomocí souvisejícího designu skrýt spojovací konstrukci, bypass diodu a propojovací vodič do konstrukce předstěny. Tím se zabrání přímému slunečnímu záření a dešťové erozi a neovlivní vzhled budovy, aby se dosáhlo dokonalé kombinace s budovou, aby se dosáhlo pojetí architektonických mistrů.

 

2. splní požadavky na osvětlení budov

Pro budovy je světlo duší a jeho poptávka po světle a stínu je velmi vysoká. BIPV využívá hladké skleněné komponenty ultra bílého skla a upraveného solárního článku pro dosažení konkrétní propustnosti. Samozřejmě, čím větší je propustnost solárních panelů , tím je uspořádání solárních článků zředěnější a tím méně energie generuje.

 

3. může splňovat požadavky na bezpečnost budovy

Komponenta BIPV nejen musí splňovat požadavky na výkon FV modulů, zároveň musí splňovat požadavky na bezpečnostní výkon tří experimentálních požadavků a předstěny budovy. Tzn. musí mít strukturu vyšších mechanických vlastností než běžné komponenty solárních panelů. Mechanické vlastnosti skla mohou být pro různé instalace zcela odlišné, a to i v jedné budově na různých místech montáže.

Fotovoltaický modul s dvojitým sklem používaný v BIPV je složen ze dvou kusů tvrzeného skla a kompozitní vrstvu tvoří PVB fólie a solární články uprostřed. Celá část panelu má s přívodním vodičem sériové a paralelní zapojení. Tloušťka tvrzeného skla je výsledkem přísného mechanického výpočtu podle národních standardů a stavebního zákona a dále předpisu pro obvodové pláště. Střední složka PVB fólie má dobrou přilnavost, houževnatost a elasticitu, s účinkem tlumení nárazů, může zabránit pronikání nárazu, i když je sklo poškozeno, nečistoty pevně přilnou k PVB fólii a nedochází k úplné ztrátě výkonu.

 

4. může splňovat požadavky na pohodlnou instalaci

Budova BIPV je úzkou kombinací fotovoltaických modulů a prosklených obvodových stěn. Vzhledem k tomu, že se záclonová stěna vyvíjí již třicet let, mají všechny druhy forem záclonových stěn poměrně vyspělou technologii designu a instalace. Komponentní metoda konstrukce opláštění je flexibilní, přizpůsobivost hlavní struktury má vyspělou technologii. nomické výhody pro majitele. Systém dvojité clony lze doplnit ventilací, tepelnou izolací a zvukovou izolací, a je tak úsporou energie, tím i ochranou životního prostředí. Budova BIPV, zjednodušeně řečeno, má použít fotovoltaické komponenty BIPV k nahrazení běžného tvrzeného skla. Její struktura je v zásadě stejná jako u tradiční skleněné předstěny.

 

5. může mít výhodu dlouhé životnosti

Obyčejný fotovoltaický obal používaný pro FVP je obecně EVA. Kvůli vlastnostem stárnutí EVA  je životnost kratší než 50 let, nemůže žít s budovou a zežloutlá EVA ovlivní krásu budovy a výrobu energie systému. PVB fólie má vlastnosti průhlednosti, tepelné odolnosti, odolnosti proti chladu, odolnosti proti vlhkosti, vysoké mechanické pevnosti a tak dále. Používá se v architektuře. Specifikace domácích skleněných závěsných stěn také výslovně uvádějí ustanovení o „aplikaci PVB“. Fotovoltaické moduly BIPV využívající PVB namísto EVA a dosahují delší životnosti. V současné době již výrobci zvládají vyzrálejší PVB obalovou technologii fotovoltaických komponentů.

Kromě toho lze použitím kvalitních komponentů výražně zvýšit účinnost a životnost systému BIPV.

 

6. se zelenými environmentálními účinky

Budova BIPV může poskytnout dostatečnou plochu pro fotovoltaický systém, nevyžaduje samostatné využití pozemku, ale také eliminuje potřebu nosné konstrukce fotovoltaického systému. Křemíkový solární článek je polovodičové zařízení v pevném stavu, které nemá žádné pohyblivé části, nevytváří žádný hluk, žádné znečištění životního prostředí. Architekturu BIPV lze použít nezávisle. Snižte investice za spotřebu energie a náklady na údržbu. Silný sluneční svit je přesně ten vrchol, kdy systém BIPV zaručí budově vlastní  elektřinu, za určitých podmínek může dodávat i do rozvodné sítě. Zmírnit spotřeby energie má velký společenský přínos, může také eliminovat vážné znečištění ovzduší způsobené energií z fosilních paliv.