Co je fotovoltaika?

Fotovoltaická nebo též solární elektrárna vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Jedná se o obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie, který k výrobě elektřiny nepotřebuje žádné palivo.

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a obvykle jsou spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů.

co je fotovoltaika

Fakta o fotovoltaice

Domácí solární elektrárna dokáže v rodinném rozpočtu ušetřit peníze, protože eliminuje objem nakoupené energie od obchodníka.

Výhodu fotovoltaické elektrárny poznáte na své faktuře za elektřinu, kdy v ročním souhrnu budete platit méně, tj. elektřina z fotovoltaické elektrárny nahradí elektřinu, kterou byste jinak nakoupili z distribuční sítě.

Před pořízením fotovoltaiky je nutné zvážit řadu věcí – například zda pro ni má domácnost místo, protože požadavek v rámci dotací je, aby byla elektrárna umístěna na střeše, garáži nebo pergole.

Klíčovým faktorem je spotřeba domácnosti. Spotřeba domácnosti by měla být minimálně 2,5 megawatthodiny za rok. Významnou složkou je cena elektrické energie, za kterou nakupuji, protože ta se promítá do návratnosti vložené investice.

Maximální výše dotace je 205 tisíc korun. Pro zvýhodněné kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak až 225 tisíc korun. Celková dotace zároveň může dosahovat nejvýše 50% vašich uznatelných nákladů. Obvyklá hodnota je kolem 45%. Fotovoltaika s teplou vodou má průměrnou návratnost kolem šesti až sedmi let, pro fotovoltaiku s bateriemi se návratnost pohybuje kolem 10 let. Životnost samotné elektrárny se pohybuje 25 až 30 let.

V případě zájmu o nabídku fotovoltaiky, vyplňte potřebné údaje v kontaktním formuláři, na jejichž základě se s Vámi spojíme a společně vybereme řešení pro Vaši nemovitost. Následně od nás obdržíte indikativní nezávaznou cenovou nabídku.

Nebo můžete zaslat podklady na email ledex@ledex-as.cz

POPTÁVKA
co je fotovoltaika

Úspora, nezávislost a ekologie.

Fotovoltaická elektrárna zabezpečí provoz základních spotřebičů v domě po dobu výpadku proudu. Benefity fotovoltaiky – úspory za ohřev teplé vody, za ostatní spotřebu domu na vytápění, větrání či další technologie. Kromě ekonomického hlediska je tu také hledisko ekologické.

Fotovoltaika Vám během doby svého používání postupně navrací investované náklady, které do jejího pořízení byly vloženy. Díky fotovoltaice se sníží celkové náklady na elektřinu domácnosti.

Vybavení systému baterií umožňuje fungování domácnosti i při výpadku elektřiny z distribuční soustavy.Fotovoltaika je částečnou pojistkou pro případ blackoutu.

S fotovoltaickou elektrárnou můžete čerpat méně energie z distribuční sítě. Snížení závislosti na cenách energie.

Technické parametry

Parametry budou upřesněny na základě poptávky (upřesněné při konzultaci) v naší předložené nabídce.

Zařizujeme i dotace

Z programu Nová zelená úsporám vyřídíme dotaci až do výše 200 000 Kč, která pokryje podstatnou část pořizovacích nákladů.

Dotace jak pro rodinné domy, tak bytové

Nové znění programu Nová zelená úsporám je platné od 1. října 2021. V této podobě by mělo zůstat až do roku 2025. Nový program, stejně jako jeho předchozí verze, zahrnuje celou řadu podporovaných oblastí. Tento článek se věnuje na podoblasti C.3, která se věnuje solárním technologiím a tepelným čerpadlům pro rodinné domy.

Dříve bylo podmínkou dotace to, aby domácnost spotřebovala alespoň 70 % vyrobené energie, což výrazně limitovalo velikost instalací. Teď už tato podmínka neplatí. Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje na 205 000 Kč.

Nové podmínky NZÚ nastavují nová pravidla i v oblasti velikosti bateriového úložiště. Dřív musela být kapacita baterií 1,25násobkem výkonu elektrárny, teď je minimální poměr 1:1. Tím se definuje spodní hranice instalované kapacity.

Příspěvkového stropu 205 000 Kč se dá dosáhnout vhodně dimenzovanou sestavou fotovoltaiky s bateriovým úložištěm. Pro velkou část rodinných domů bývá ideální fotovoltaika o velikosti kolem 6 kWp. Se současnou technologií by to znamenalo instalaci 14 fotovoltaických panelů o výkonu 450 Wp. Výsledných 6,3 kWp by na dotacích přineslo 100 000 Kč (60 000 Kč základní dotace za fotovoltaiku o výkonu 2 kWp + hybridní střídač; a nadto 40 000 Kč, tedy 10 000 za každou 1 kWp instalovaného výkonu nad stanovené minimum).

ZDROJ

Firmy mají od 1.11.2021 nárok na dotaci fotovoltaické elektrárny

ve výši 35-50% z její prodejní ceny, avšak maximálně 100mil Kč

ZDROJ

co je fotovoltaika